Thursday, February 9, 2017

Tak dla śmiechu...

Hello! Czy zrobiłeś/zrobiłaś coś dla śmiechu? Myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie. W każdym razie zwrot na dzisiaj wygląda tak:


... i oczywiście oznacza 'dla śmiechu', 'dla żartu'...

Myślę, że zwrot jest łatwy do zapamiętania, ponieważ w sumie, to polskie słowo 'jest', choć wymowa jest trochę inna (sprawdź tutaj).

Moje przykłady:

  • I didn't mean to offend you. I said it only in jest. (Nie chciałem cię obrazić. Powiedziałem to tylko dla śmiechu.
  • She got angry with him although he sprinkled her only in jest. Wkurzyła się na niego, choć popryskał ją tylko dla jaj.
  • I takie powiedzenie: Many a true word is spoken in jest. Wiele prawdziwych słów mówi się żartem. 

No comments:

Post a Comment

Say something here!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...