Friday, June 3, 2016

20 wskazówek dla nauczyciela pragnącego stworzyć warunki kreatywnego myślenia

Głowy, Mózgu, Radiologia, Medycznych, Człowiek, X RayE.P. Torrance:


 1. Ceń twórcze myślenie.
 2. Zwiększaj wrażliwość dzieci.
 3. Zachęcaj do manipulowania, operowania przedmiotami i ideami.
 4. Ucz sposobów systematycznej oceny każdego pomysłu.
 5. Wyrabiaj tolerancyjny stosunek do nowych pojęć, idei.
 6. Nie rzucaj sztywnych schematów.
 7. Kultywuj w klasie twórczą atmosferę.
 8. Ucz dzieci, by ceniły swe twórcze myśli.
 9. Ucz jednostki twórcze unikania sankcji ze strony kolegów.
 10. Udzielaj informacji o procesie twórczym.
 11. Rozwiewaj lęk wzbudzany przez arcydzieła.
 12. Popieraj inicjatywę wychowanków w uczeniu się.
 13. Zabijaj uczniom ćwieka.
 14. Stwarzaj sytuacje wymagające twórczego myślenia.
 15. Stwarzaj okresy aktywności i spokoju.
 16. Udostępniaj środki do realizacji pomysłów.
 17. Popieraj zwyczaj pełnej realizacji pomysłów.
 18. Rozwijaj konstruktywny krytycyzm.
 19. Popieraj zdobywanie wiedzy w różnych dziedzinach.
 20. Wychowuj uczniów o śmiałym i żywym umyśle.
Co o tym myślisz? 
Czy udaje Ci się wdrażać te zasady?

No comments:

Post a Comment

Say something here!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...