Thursday, June 2, 2016

10 przykazań dla nauczyciela ucznia zdolnego

Głowy, Mózgu, Radiologia, Medycznych, Człowiek, X RayGeorge Polya:


  1. Bądź zainteresowany swym przedmiotem.
  2. Znaj swój przedmiot.
  3. Wiedz, jak się uczyć - najlepszy sposób na nauczenie się czegokolwiek, to samodzielne odkrycie tego.
  4. Staraj się czytać w twarzach uczniów, dostrzegać ich oczekiwania i trudności, umiej postawić się na ich miejscu.
  5. Przekazuj uczniom nie tylko wiadomości, lecz również umiejętności, postawy myślowe, nawyk pracy metodycznej.
  6. Niech uczą się odgadywać.
  7. Niech uczą się udowadniać.
  8. Dostrzegaj te cechy zadania, które mogą być użyteczne przy rozwiązywaniu innych zadań,  staraj się dostrzec w konkretnej sytuacji metodę ogólną.
  9. Nie ujawniaj od razu całego sekretu - niech odgadną go, zanim zostanie ujawniony, niech znajdą tyle, ile to możliwe.
  10. Sugeruj, nie narzucając własnego zdania.
A Ty co myślisz o tych przykazaniach?

No comments:

Post a Comment

Say something here!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...