Monday, May 30, 2016

Zasady przyspieszonego uczenia się...

Klasa, Spółdzielnia Learning, Dyskusja, Praca GrupowaOto lista rzeczy, o które trzeba zadbać, chcąc uczyć się/nauczać lepiej. Zasady zostały opracowane i podane w publikacji B. Kubiczek, Metody aktywizujące, Wydawnictwo NOWIK, Opole 2009. Trudno się z nimi nie zgodzić.

Ile z tych punktów można jednak odhaczyć po przeciętnej lekcji w polskiej szkole?
 1. Zadbaj o właściwy stan ducha i umysłu twoich uczniów, tworząc serdeczną atmosferę.
 2. Aranżuj otoczenie tak, by było przyjazne procesowi uczenia się.
 3. Stosuj umiejętnie ćwiczenia ruchowe.
 4. Stosuj umiejętnie ćwiczenia relaksacyjne.
 5. Stosuj umiejętnie koordynację obu półkul mózgowych.
 6. Stymuluj pracę umysłu wzrokowców, słuchowców i kinestetyków.
 7. Prezentuj temat w sposób, który angażuje wszystkie zmysły.
 8. Realizując temat lekcji/zagadnienie, wykorzystuj cykl przyspieszonego uczenia się.
 9. Tak formułuj problemy dydaktyczne, badawcze, by uczniowie zmuszeni byli do stosowania na przemian myślenia twórczego i krytycznego.
 10. Nie ukrywaj przed uczniami celów uczenia się określonego zagadnienia.
 11. Zachęcaj uczniów, by sami stawiali i wyznaczali sobie cele i oczekiwane rezultaty nauki.
 12. Aktywizuj dostęp do pamięci długotrwałej.
 13. Zaktywizuj układ limbiczny stanowiący klucz do pamięci długotrwałej, rozpalając w uczniach pozytywne emocje.
 14. Stwarzaj wiele okazji do odgrywania ról i wcielania się w różne postacie.
 15. Zadbaj o częste zmiany rytmu prowadzonych zajęć.
 16. Spraw, by uczenie jak się uczyć było podstawową częścią prowadzonych przez ciebie zajęć.
 17. Prowadź zajęcia w sposób logiczny, etyczny, przyjemny i bezstresowy.
 18. Dbaj o zaangażowanie wszystkich zmysłów.
 19. Wyjdź poza rolę wykładowcy i przejdź do roli trenera, doradcy i koordynatora procesu uczenia się.
 20. Kiedy tylko możesz, zamieniaj uczniów w nauczycieli.
 21. Wskazuj praktyczne zastosowania zdobytej wiedzy.
 22. Zamiast odpytywać wiedzę stwarzaj sytuacje, w których uczeń może ją praktycznie zastosować.
 23. Umożliwiaj powiązanie nowo zdobytej wiedzy z już posiadaną.
 24. Przeprowadzaj regularnie sesje powtórkowe i oceniające.
 25. Wzmacniaj uczniów pozytywnie, świętując ich osiągnięcia.
 26. Pomagaj uczniom planować własną drogę rozwoju – wizję siebie za lat…

Jakieś przemyślenia? Zapraszam do dyskusji!

No comments:

Post a Comment

Say something here!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...