Friday, April 8, 2016

Inwersja w języku angielskim...

Hello! Dzisiaj kilka słów na temat ciekawego zjawiska w angielskim zwanego 'inwersja'. Samo słowo inwersja oznacza 'odwrócenie'. A co odwracamy? Ponieważ jeżyk angielski, w odróżnieniu od języka polskiego, nie jest językiem fleksyjnym, więc nie ma tylu końcówek, co język polski, a zatem musi 'radzić' sobie na inne sposoby. Jednym z nich jest właśnie inwersja. Jest to sztuczka wykorzystywana powszechnie w angielskim, na przykład do tworzenia pytań:

I can swim. (Umiem pływać.)
Can I swim? (Czy umiem pływać?)

Jak widać na tym prostym przykładzie, chcąc zadać pytanie z czasownikiem 'can' wystarczy odwrócić podmiot z orzeczeniem... i po wszystkim. Na nieco wyższych poziomach zaawansowania mówi się o inwersji, która ma jeszcze inne zastosowanie. Chodzi o jej wykorzystanie do bardziej emfatycznego, emocjonalnego wyrażania myśli. Zdania tego typu tworzymy stawiając pewne wyrażenia przysłówkowe na początku zdania oraz nadając tym zdaniom twierdzącym wygląd pytań, choć są to tak naprawdę zdania oznajmujące. 

Poniżej znajduje się lista najpopularniejszych wyrażeń przysłówkowych używanych w tego typu 'emocjonalnie naładowanych' zdaniach:  
 • In no circumstances
 • Least of all
 • Hardly…when
 • Hardly ever
 • Not infrequently
 • In no way
 • Not otherwise
 • Not only
 • Scarcely…when
 • Scarcely ever
 • Rarely
 • Very rarely
 • Seldom
 • Very seldom
 • Still less
 • Much less
 • Even less
 • Only
 • Under no circumstances
 • Not a word
 • Not a soul
 • Not often
 • Not till
 • Not until
 • Not a single word
 • By no means
 • No longer
 • No sooner…than
 • At no time
 • In no country, town, etc.
 • Little
 • In vain
 • Never
 • Nowhere
 • On no account
 • In none of
 • Such
 • So
 • So great
 • To such extremes
 • To such lengths
 • To such a degree
 • To such an extent

A to kilka moich przykładów:

 • Not a word did she say throughout the whole meeting.
 • Not often do you see such things in Poland.
 • Never had he experienced anything like this before.
 • In no way am I responsible for that man's injury!
 • Only on very rare occasions do we give bonuses to our workers.


No comments:

Post a Comment

Say something here!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...