Thursday, February 18, 2016

A jak powiesz "podsumować"?


PODSUMOWAĆ

Kilka przykładowych zdań:
  •  Nie wiem, jak podsumować sytuację tutaj; myślę, że jest zwyczajnie beznadziejna.    
  • Chciałbym podsumować nasze spotkanie stwierdzeniem, że to była porażka.  
  • “Prawdziwy przyjaciel” – to są słowa, które podsumowują Marka najlepiej.


TO SUM UP

And these are the same examples translated into English:
  • I don’t know how to sum up the situation here; I think it’s just hopeless.    
  • I'd just like to sum up our meeting by saying that it's been a disaster.  
  • “A real friend” – these are the words that sum up Marek best.


 What are your examples? A jakie są Twoje przykłady?


No comments:

Post a Comment

Say something here!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...