Tuesday, December 8, 2015

Is there any rivalry between you and anybody in your family?

Hello on Tuesday!

Dzisiaj 5 słówek/zwrotów, które ostatnio przewinęły się na moich zajęciach... Warto im się przyjrzeć, zapamiętać lub sobie przypomnieć i postarać się ich jakoś użyć w odniesieniu do samego siebie :) Personalizacja pomaga lepiej zapamiętać nowe rzeczy :)Ile znasz z tych pięciu dzisiejszych propozycji?

Przeanalizujmy znaczenie i wymowę tych słów i zwrotu. Otóż pierwsze ze słówek, czyli 'indestructibility' oznacza 'niezniszczalność'.

Drugie słówko - 'incomparatively', oznacza 'nieporównywalnie'. Dla przykładu mogę powiedzieć:
  • This team is incomparatively better that that team.
  • There are incomparatively more TV channels in this country than at home.
Słówko trzecie, tj. 'rivalry' oznacza 'rywalizację', 'współzawodnictwo'.
  • Why is there such rivalry between them?
  • There was fierce rivalry among the applicants for this job.
Słówko czwarte, czyli 'exploitation' oznacza 'eksploatację', 'wyzysk', 'wykorzystywanie'. Fajne słówko, z którym mogę zbudować np. takie zdania:
  • Human exploitation is present everywhere.
  • Over-exploitation of these machines will result in their damage.
I na koniec zwrot 'to hark back to', który oznacza tyle co 'nawiązywać do'. Czasami to 'nawiązywanie' jest irytujące, a czasem nawiązujemy do kogoś lub czegoś w dłuższej wypowiedzi. Moje przykłady wyglądają tak:
  • He is always harking back to being disrespected.
  • The movie harks back to 1939 when Germany attacked Poland.
A Ty...? Do czego się często odwołujesz i wspominasz? 
And you...? What do you often hark back to? 

Czy w Twojej rodzinie jest jakaś rywalizacja? 
Is there any rivalry in your family?No comments:

Post a Comment

Say something here!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...