Wednesday, June 24, 2015

7 sympatycznych biznesowych słówek...

Hello! Dzisiaj 7 słówek z tzw. Business English... czyli bardzo ogólnego jezyka biznesu... Spradź, czy znasz te słówka...


Cóż... pierwsze słówko może nie jest najsympatyczniejsze, ponieważ generalnie oznacza 'zlekceważyć coś/kogoś', a nieco brzydziej zwyczajnie 'olać coś/kogoś'. Chyba każdy doświadczył kiedyś 'olania' i nie jest to miłe uczucie... Można więc z tym słówkiem wyprodukować zdania następujące:

 • They completely disregarded my suggestions! (Całkowicie olali moje sugestie.)
 • Because the company disregarded its clients, they moved to another service provider. (Ponieważ firma zlekceważyła swoich klientów, wynieśli się do onnego dostawcy usług.)


Czasownik 'extend' oznacza wiele rzeczy... Ale tutaj skupię się głównie na jego formalnym znaczeniu, tzn. 'pożyczyć', 'zaoferować'; i tak na przykład możemy powiedzieć:

 • The bank didn't agree to extend credit to them. (Bank nie zgodził się na udzielenie im kredytu.)


Słówko to jest znane w języku polskim przez specjalistów i brzmi identycznie, tj. faktoring, czyli, ogólnie rzecz biorąc, sprzedaż selling należnych faktur firmy w celu uzyskania szybkich funduszy. Więcej na temat faktoringu znajdziesz tutaj.

Generalnie słówko 'outstanding' jest bardzo pozytywne, ponieważ oznacza 'wyróżniający się'... ale nie w świecie biznesu, ponieważ tutaj ma znaczenie nieco mniej fajne, tj. 'zaległy'. Zaległe mogą być płatności, robota do wykonania... albo zaległe problemy różnego typu, które nie zostały rozwiązane. Można więc pokusić się o zbudowanie np. takich zdań:

 • Mark has outstanding debts of more than PLN 100,000! (Mark ma zaległe długi na ponad 100 tys. złotych!)
 • You are not very systematic so no wonder you have so much outstanding work. (Nie jesteś zbyt systematyczny, więc nic dziwnego, że masz tak dużo zaległej roboty.)
 • There are still some outstanding problems we need to see to as soon as possible. (Nadal jest kilka zaległych problemów, którymi musimy jak najszybciej się zająć.)


Słówko 'overdue' właściwie ma znaczenie do porzednika, tzn. 'zaległy'. Może dotyczyć nieuregulowanych, czyli zaległych, płatności, niewykonanych prac albo czegoś niezwróconego...

 • She was supposed to give birth some time ago and now her baby is two weeks overdue.
 • Make sure you settle the overdue bills.
 • I lost my job last month and now my rent is overdue.

Słówko to oznacza 'przeoczenie'... Jak wiemy... przeoczenia w biznesie mogą być bardzo kosztowne... i jak coś przeoczymy... to najczęściej trzeba za takie pomyłki płacić w taki czy inny sposób.

 • Due to my secretary's oversight, we now have to pay extra money for this.
 • Such an oversight is unforgivable!
 • I have to fire you because you have already exceeded the number of oversights by 300 per cent!.Słówko 'settle' oznacza zwyczajnie 'uregulować płatność'.

 • Do you settle your bills on time?
 • I'll settle with you for the meal.
 • You don't have to pay now, you can settle it up later.


No comments:

Post a Comment

Say something here!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...