Wednesday, April 30, 2014

szybka powtóreczka przed maturką :)

Puzzle
What's the missing part?

Hello!

Zapraszam dzisiaj na kolejną szybki teścik, dzięki któremu dowiesz się, gdzie potencjalnie robisz błędy i zobaczysz, jak powinna wglądać prawidłowa odpowiedź oraz dlaczego właśnie taka odpowiedź jest prawidłowa ;)

W tym prostym ćwiczeniu zapraszam Cię do wstawienia właściwej formy czasownika z nawiasu. Dodaj komentarz ze swoją odpwowiedzią lub odpowiedziami. Odwagi!
Oto moje zdania:

  1. This is the first time I (see) such a great performance!
  2. She was (take part) in a discussion yesterday but he didn't come.
  3. Henry is out of cash. He should (not spend) all his pocket money last week.
  4. He (look) for his mobile phone for two hours yesterday before his brother found it. 
  5. Jacek is used to (spend) his holidays in Croatia. :) Z niecierpliwością czekam na Wasze sugestie! :)

No comments:

Post a Comment

Say something here!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...