Monday, September 9, 2013

prepositional phrases: ON

Zapraszam dzisiaj do zapoznania się z kilkoma wyrażeniami z przyimkiem ON... 

Let's take a look:


 1. on foot
 2. on a bicycle
 3. on a diet
 4. on account of
 5. on an island
 6. on approval
 7. on bail
 8. on behalf of
 9. on demand
 10. on duty
 11. on good terms with
 12. on impulse
 13. on leave
 14. on loan
 15. on no account
 16. on paper
 17. on principle
 18. on purpose
 19. on sale
 20. (be) on strike
 21. on the agenda
 22. on the brink of
 23. on the contrary
 24. on the increase
 25. on the move
 26. on the job
 27. on the point of
 28. on the premises
 29. on the road
 30. on the trail of
 31. on the whole
 32. on your mind
 33. on your own

Poniżej zamieszczam tłumaczenia:

 1. pieszo
 2. na rowerze
 3. na diecie
 4. z powodu
 5. na wyspie
 6. na próbę
 7. oza kaucją
 8. w imieniu
 9. na żądanie
 10. na służbie, na dyżurze
 11. w dobrych relacjach z
 12. spontanicznie, impulsywnie
 13. na urlopie
 14. na wypożyczeniu
 15. w żadnym wypadku
 16. na papierze, teoretycznie
 17. z zasady
 18. celowo
 19. w sprzedaży
 20. (być) na strajku, strajkować
 21. w porządku dziennym
 22. na skraju
 23. wprost przeciwnie
 24. mieć tendencję rozsnącą
 25. w ruchu
 26. on czasie pracy
 27. zamierzając, mając właśnie
 28. na miejscu, na posesji
 29. na drodze
 30. na tropie
 31. w sumie, ogólnie mówiąc
 32. na myśli
 33. samodzielnieCan you make your own sentences with these phrases?

No comments:

Post a Comment

Say something here!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...