Saturday, August 24, 2013

How to express your opnion?

Today I wanted to give you a few ways of expressing your opinion. These are a  few of my suggestions:

 • I would like to express my opinion about... - Chciałbym wyrazić swoją opinię na temat...

 • I'm totally against the idea that... - Absolutnie się nie zgadzam z pomysłem, że...

 • My view is that... - Mój punkt widzenia jest taki, że...

 • It's hard to say if... - Trudno powiedzieć, czy...

 • I believe that... - Wierzę, że...

 • I'm convinced that... - Jestem przekonany, że...

 • It seems to me that... - Wydaje mi się, że...

 • To be honest... - Mówiąc szczerze...

 • I'm positive that... - Jestem przekonany, że...

 • I feel that... - Czuję, że...

 • On the one hand I think that... but on the other I believe that... - Z jednej strony myślę, że... ale z drugiej wierzę, że...

 • I'm sure that... - Jestem pewny, że...

 • I'm inclined to say that... - Skłonny jestem stwierdzić, że...

 • I'm of the opinion that... - Jestem zdania, że...

 • I really don't know. - Naprawdę nie wiem.

 • I'm firmly opposed to the idea that... - Stanowczo sprzeciwiam się pomysłowi, że...

 • If you ask me, I... - Jeśli pytasz mnie o zdanie... 

 • To tell the truth... - Mówiąc prawdę...

 • As far as I'm concerned... - Jeśli o mnie chodzi...

 • In my opinion... - Moim zdaniem...

 • I'm in favor of... - Jestem za...

   

My question to you:
Do you know more? Send them in!

No comments:

Post a Comment

Say something here!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...