Thursday, November 8, 2012

Konkurs matura 2013! Zadanie 18

Hey guys! Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie dla maturzystów i nie tylko! Począwszy od 13 października 2012, z różną częstotliwością :) zamieszczam na blogu jedno zadanie maturalne. 

Waszym zadaniem jest oczywiście udzielić poprawnych odpowiedzi na każde zadanie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujecie jeden punkt. 

Na odpowiedzi czekam zawsze do pólnocy tego samego dnia, w którym publikuję zadanie. 

Nicki wszystkich osób biorących udział w konkursie wraz ze zdobytymi punktami (od największej liczby punktów do najmniejszej) będą publikowane wraz kolejnym zadaniem. 

Zadania są typowymi zadaniami z egzaminu maturalnego z jezyka angielskiego, więc konkurs można potraktować jak niezłą powtórkę do egzaminu! 

Wszystkich zadań jest 32, czyli trzydzieści dwa posty publikowane czasami dzień po dniu, a czasami z jedno lub dwudniową przerwą :) 

Osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów, zdobędzie nagrodę książkową, którą wyślę pocztą po uprzednim podaniu adresu do wysyłki na adres english.direct@wp.pl Zapraszam do zabawy!  

Zadanie 18

Wykorzystując podane wyrazy, uzupełnij każde zdanie tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. Nie zmieniaj podanych fragmentów i formy podanych wyrazów. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

1.       “Why don’t you start studying Spanish, Jonathan?” asked Tina.
SUGGESTED Tina _____ studying Spanish.
2.      Although he smokes heavily, he doesn’t want to have a check-up done.
SMOKER Despite _____, he doesn’t want to have a check-up done.
3.      Ann isn’t taking part in the competition because of the time involved.
TIME-CONSUMING If _____ part in it.

No comments:

Post a Comment

Say something here!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...