Friday, May 11, 2012

Zadanie 2 - Szkoła (przykładowa odpowiedź)

OUP Photocopiable
Czas: 4 minuty
[Po upływie ok. 10 sekund, egzaminator niestety wbija się z pytaniem: Can you start now?]

Teraz zdający ma 1 minutę na to, by w miarę sprawnie i jak najlepiej jakościowo opisać obrazek mówiąc kto jest na obrazku, co robi oraz gdzie się znajduje. To jest minimum, ale nawet to minimum można zrobić 'na poziomie', tj. trzeba pamiętać, by każdy z tych elementów jak najlepiej rozwinąć... idealnie uzywając ciekawego (tzn. mam na myśli 'zaawansowanego') słownictwa i róznorodnych struktur gramatycznych... :) No to jedziemy...


(Kto?)
The picture shows three teenagers (nastolatki). They seem to be secondary school (szkoła średnia) students. They are probably seventeen or eighteen. In the foreground (Na pierwszym planie) I see a girl and in the background (na drugim planie) two boys. They are wearing casual clothes (swobodne, codzienne ubrania).


(Gdzie?)
Judging by (Sądząc po) long shelves with books I think they are in their school library (biblioteka szkolna). The library seems to be quite spacious (przestronna). The two rows (dwa rzędy) of shelves are rather conveniently distant (dogodnie oddalone) from each other, which allows the students to sit on the floor and even stretch (wyciągnąć) their legs. The place isn't crowded (przepełnione, zatłoczone) so it's possible for the students to comfortably sit in the place (w miejscu) of their choice without being limited (bez bycia ograniczonym) by other students.

(Co się dzieje?)
The students came to the library, found those books which were of interest to them (które były przedmiotem ich zainteresowania) and are now sitting on the floor and are trying to read. However, at this very moment (w tym właśnie momencie), they're looking at the person who's taking the photo (robić zdjęcie). They are all smiling and seem to be enjoying one another's company (swoim towarzystwem). Each person is holding either (albo) a book or a notebook (zeszyt) and is leaning his/her back against (opiera plecy o) the shelves.


Potem zdający ma 3 minuty by odpowiedzieć na trzy pytania egzaminatora (Ty tych pytań oczywiście nie widzisz!). Pytanie pierwsze dotyczy bezpośrednio ilustracji, drugie zwykle odbiega nieco od ilustracji, a trzecie jest jedynie pośrednio związane z ilustracją i dotyczy osobistych doświadczeń zdającego.

W tym zestawie egzaminator zadaje następujące pytania:
  1. Are the students studying or reading for pleasure? Why do you think so? (I guess they are trying to study from the books they had found. However, they are bing disturbed at the moment because someone is taking a picture of them.)
  2. What's your favorite time to study? Why? (Oh, I really like learning things in the morning. It's such a great feeling to wake up before everybody else and start reading or writing something. It's especially nice in spring or summer when days start earlier and you can listen to birds' singing. I think studying in the morning is the best time of the day as you can be most effective then.)
  3. Tell me about a time when you visited a library. (Well, to be honest library is one of those places I don't visit very often. In the days of computer technology, when almost everyone has access to the Internet people don't really visit libraries. They prefer to get connected and read books online. I am also of the same opinion. I used to be a regular visitor to libraries before the dot-com bubble era. Now I don't visit these places frequently as I prefer to browse the Net and I usually get what I need.)

Po wszystkim egzaminator mówi:
Thank you.
Let's move on to Task 3.

[Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Thank you. This is the end of the exam.]

Masz sugestie, komentarze, uwagi? Swoją wersję tego obrazka? A może jakieś pytania? Wal śmiało w postach. Odpowiadam na wszystkie posty! :)

No comments:

Post a Comment

Say something here!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...