Tuesday, April 17, 2012

MATURA Z ANGIELSKIEGO - Zadanie 2 - Przykładowa odpowiedź - SPORT

OUP Photocopiable
Zadanie 2.

Dzisiaj pokazuję kolejny obrazek dla Zadania 2 wraz z przykładową odpowiedzią. Tym razem w nieco bardziej przejrzystej formie, bo z podziałem na sekcje wymagane do wyłuszczenia na maturze. Enjoy!

Czas: 4 minuty
[Po upływie ok. 10 sekund, egzaminator niestety wbija się z pytaniem: Can you start now?]

Teraz zdający ma 1 minutę na to, by w miarę sprawnie i jak najlepiej jakościowo opisać obrazek mówiąc kto jest na obrazku, co robi oraz gdzie się znajduje. To jest minimum, ale nawet to minimum można zrobić 'na poziomie' :)


(Kto?)
In this picture I can see a family of four (czetroosobową rodzinę). I see parents and two children; I think these are two boys. The parents are rather young, maybe in their thirties (w wieku lat trzydziestu). The kids are probably about 11 years old. They are all wearing professional skiing equipment such as helmets (kaski), goggles, ski jackets and the like (i temu podobne).


(Gdzie?)
In my view the family are on some winter holidays in the mountains because the background of the picture  seems to be (tłem obrazka wydaje się być) a foot (podnórze) of a ski slope (stoku narciarskiego). I see there's quite a lot of snow but the weather looks very agreeable (bardzo przyjemna).


(Co się dzieje?)
Well, the family aren't doing much here (dużo tutaj nie robią). They seem to have just reached (wydaje się, że właśnie dotarli do) the bottom (dół) of the slope and are taking a short rest (mają chwilowy odpoczynek). I see that the mother is unfastening (odpina) one of the kid's helmet's chinstrap (pasek pod brodą). The father is just posing for (pozuje do) the photo just as (tak jak) the boy in the foreground (na planie pierwszym) who is holding his skis (narty) and smiling to the camera. I gather (wnioskuję) that after a few minutes break they will just continue skiing.  

To tak z grubsza... i wcale nie mówię, że to jedyna interpretacja tego obrazka :) Teraz się w sumie zastanawiam, że może oni się właściwie dopiero szykują do zjazdu... :) Nie ma to jednak specjalnie większego znaczenia... Poza tym zwracam uwagę na fakt, że zawsze trzeba rozwijać wątki Kto? Co? i Gdzie?


Potem zdający ma 3 minuty by odpowiedzieć na trzy pytania egzaminatora (Ty tych pytań oczywiście nie widzisz!). Pytanie pierwsze dotyczy bezpośrednio ilustracji, drugie zwykle odbiega nieco od ilustracji, a trzecie jest jedynie pośrednio związane z ilustracją i dotyczy osobistych doświadczeń zdającego.

W tym zestawie egzaminator zadaje następujące pytania:
  1. Are the people getting ready to ski or have they just finished skiing? Why do you think so? (Tego pytania już być nie usłyszał/a, ponieważ już na nie odpowiedziałeś/aś. W takich sytuacjach egzaminator już nie zadaje pytania ze swojej listy. Wskazówka: lepiej wcześniej powiedzieć więcej!)
  2. Do you like watching winter sports on TV? Why/Why not? (No, I don't. I find watching winter sports on TV boring. I'd much better prefer watching summer sports as usually more is happening and there is more to look at.)
  3. Tell me about a sport you watched on TV recently. (Most recently I have watched a basketball match on TV. The match was really great, the players were playing really professionally and the game was really compelling. What's more, a few minutes before the final whistle the losing team scored two goals in a row! That was really indescribable!)

Po wszystkim egzaminator mówi:
Thank you.
Let's move on to Task 3.

[Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Thank you. This is the end of the exam.]

No comments:

Post a Comment

Say something here!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...