Monday, April 9, 2012

MATURA USTNA Z ANGIELSKIEGO 2012 - Zadanie 2 Przykładowa odpowiedź.

Żeby nieco urozmaicić ostatnie posty dot. przykładowych odpowiedzi do zadań maturalnych na ustny z języka angielskiego, gdzie pokazywałem jak może wyglądać przebieg rozmowy w Zadaniu 1, pomyślałem, że tym razem poświęcę nieco uwagi na Zadanie 2.

O co chodzi w Zadaniu 2? Otóż zdający musi powalczyć nieco z obrazkiem, który ma w swoim zestawie, a następnie udzielić odpowiedzi na trzy pytania z nim związanych.

Czas: 4 minuty
[Po upływie ok. 10 sekund, egzaminator niestety wbija się z pytaniem: Can you start now?]

Teraz zdający ma 1 minutę na to, by w miarę sprawnie i jak najlepiej jakościowo opisać obrazek mówiąc kto jest na obrazku, co robi oraz gdzie się znajduje. To jest minimum, ale nawet to minimum można zrobić 'na poziomie' :)

Potem zdający ma 3 minuty by odpowiedzieć na trzy pytania egzaminatora. Pytanie pierwsze dotyczy bezpośrednio ilustracji, drugie zwykle odbiega nieco od ilustracji, a trzecie jest jedynie pośrednio związane z ilustracją i dotyczy osobistych doświadczeń zdającego.

Po wszystkim egzaminator mówi:
Thank you.
Let's move on to Task 3.

[Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Thank you. This is the end of the exam.]

A teraz podaję przykładowy opis w/w obrazka: 

In the picture I can see a group of young children who are taking a ride on a roller coaster. They are sitting in their roller coaster cars. I guess it must be an amusement park. The children seem to be really enjoying their ride as their faces express great excitement and joy. They are probably screaming and shouting to express their emotions while going up and down on the roller coaster.

Pytania:
1. Are children excited or scared? Why do you think so?
2. Do you like going on roller coasters? Why/Why not?
3. Tell me about the last time you felt excited or scared.

No i przykładowe odpowiedzi:
1. As I have already said the children look rather excited. I think so because their faces do not look as if they were scared. They are screaming in excitement.
2. Yes, I do. This is an awesome thing. You can get really excited and experience this nice feeling in your stomach, i.e. 'butterflies'. It is so pleasant to experience wind on your face when you're going down in your car. You feel the rays of sun on your cheeks when you're going up! Besides, the speeds you experience on roller coasters are just crazy!
3. The last time I got excited when I was on a roller coaster in Disneyland in Paris. It was a few years ago and we took a really crazy ride on one of its roller coasters. The 'G' forces you experience are simply indescribable.

No i co Ty na to? Czy Zadanie 2 wydaje Ci się raczej łatwe czy trudne? Co powiesz na kilka kolejnych przykładów?

No comments:

Post a Comment

Say something here!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...