Friday, March 23, 2012

MATURA USTNA Z ANGIELSKIEGO 2012 - Zadanie 3 O czym pamiętać?

Hello! Zajmijmy się dzisiaj szybkim omówieniem Zadania 3 na maturze ustnej z angielskiego w tegorocznym wydaniu :)

Na Zadanie 3 masz około pięciu minut. Rozpoczynając to zadanie egzaminator powie "Read the task and think about what you'd like to say. You have about a minute to preapre." Jak widzisz, zanim zaczniesz cokolwiek mówić, masz minutę, żeby zastanowić się nad swoim zestawem. Po upływie tego czasu - jeśli sam/a nie zaczniesz, usłyszysz pytanie "Can you start now?"

Teraz, w zadaniu tym trzeba się nieco wykazać... Jest to chyba najtrudniejsza część egzaminu ustnego, bo wymaga od Ciebie wykoanania trudniejszych rzeczy. W części pierwszej tego zadania musisz przeanalizować szybko przedstawione obrazki i wybrać ten, który Twoim zdaniem będzie bardziej odpowiedni do zrealizowania Twojego zadania... Poza tym, dokonawszy wyboru, musisz uzasadnić swój wybór. Dodatkowo, w tej części trzeba też wypowiedzieć się, dlaczego odrzucasz drugi obrazk (drugą propozycję). Na wykonanie tej części zadania masz około dwóch minut.

Następnie egzaminujący mówi coś w rodzaju "Thank you. I will now ask you two questions." W zestawie dla egzaminującego są cztery pytania, z których wybierze dla Ciebie dwa. Również masz około dwóch minut, żeby uwinąć się z odpowiedziami na te pytania. Jak odpowiesz na pytanka, usłyszysz "Thank you. This is the end of the exam."

W tym zadaniu dostajesz punkty za uzasadnienie wyboru, za uzasadnienie odrzucenia, za poprawną odpowiedź na pytanie pierwsze i drugie. Pamiętaj, że zawsze musisz odnieść się i rozwinąć każde swoje uzasadnienie i każdą swoją odpowiedź. Poza tym, tak jak w każdym innym zadaniu na maturze ustnej będzie oceniana poprawność, wymowa, płynność i zakres struktur gramatycznych (tj. musisz pokazać, że znasz strone bierną, zdania warunkowe, różne czasy, mowę zależną itp.).

Pamiętaj, że każde przeformułowanie pytania w tym zadaniu (i w zadaniu 2) uważa się za pomoc zdającemu i tracisz na tym punkty... Pamiętaj także o tym, że w pierwszej części tego zadania egzaminator nie może Ci przypominać, że masz wybrać obrazek i uzasadnić swój wybór oraz że masz uzasadnić odrzucenie pozostałych obrazków, bo o tym łatwo jest zapomnieć. Wtedy egzaminator może jedynie zadać Ci pytanie czy masz jeszcze coś do dodania... Dlatego jak usłyszysz takie pytanie, to potraktuj to raczej jako podpowiedź, że jeszcze czegoś nie zrealizowałeś/aś :)

No i jeszcze słówko na temat tego magicznego stwierdzenia 'odniósł się' i 'rozwinął się', bo te aspekty są oceniane we wszystkich zdaniach maturalnych, także i w tym. Więc na przykład, jeśli chcesz uzasadnić wybór obrazka, musisz się to tego aspektu odnieść... Jeśli powiesz "OK, I have chosen the first picture." - to się odniosłeś/aś... Żeby jednak się 'rozwinąć' musisz coś dorzucić, na przykład "I have chosen the first picture because..." - i tutaj w zależności od tego jaka tematykę Twój zestaw porusza, musisz się wykazać nieco słownictwem, rozwinąć temat, itp.

Tak to z grubsza wygląda :) Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem nowy format matury ustnej z angielskiego 2012 :)

No comments:

Post a Comment

Say something here!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...