Start making $ with me!

Wednesday, August 24, 2016

Which idiom would you choose?

Hello! Dzisiaj mam dla Was ambitne zadanie związane z idiomami.

Otóż... którego z poniższych idiomów użył(a)byś, żeby powiedzieć "zrobić wszystko co konieczne"?
 • to be in the same boat
 • to drive sb round the bend
 • to fly off the handle
 • to go to great lengths
 • to let things ride
 • to rock the boat
 • to swim against the tide
 • to take sb for a ride
 • to walk on air
 • wheeling and dealing
Czekam na Wasze odpowiedzi!

Tuesday, August 23, 2016

Czy znasz te wyrażenia z przyimkami?

Założę się, że natknęliście się już nie raz na problem związany z poprawnym doborem przyimka...

Te małe cholery naprawdę ciężko jest czasami ogarnąć. Przyimków w angielskim trochę jest i, żeby wyrażać się poprawnie, trzeba niestety ogarnąć wyrażenia z przyimkami w całości.

Niżej zamieszczam kilka wyrażeń - ale bez przyimków. Przyimki znajdziecie na rysunku obok :)

  1. angry _____ sb _____ doing sth
  2. annoyed _____ sb _____ sth
  3. in answer _____
  4. anxious _____ sth
  5. apologise _____ sb _____ sth
  6. appeal _____
  7. apply _____ sb _____ sth
  8. approve _____
  9. argue _____ sb _____ sth
  10. arrest sb _____ sth           Czekam na Wasze odpowiedzi!

           Monday, August 22, 2016

           Which idiom would you use?

           Hello! Dzisiaj mam dla Was ambitne zadanie związane z idiomami.

           Otóż... którego z poniższych idiomów użył(a)byś, żeby powiedzieć "zostawić sprawy swojemu biegowi"?
           • to be in the same boat
           • to drive sb round the bend
           • to fly off the handle
           • to go to great lengths
           • to let things ride
           • to rock the boat
           • to swim against the tide
           • to take sb for a ride
           • to walk on air
           • wheeling and dealing
           Czekam na Wasze odpowiedzi!

           Thursday, August 18, 2016

           Which idiom would you use?

           Hello! Dzisiaj mam dla Was ambitne zadanie związane z idiomami.

           Otóż... którego z poniższych idiomów użył(a)byś, żeby powiedzieć "machlojki, szemrane interesy"?
           • to be in the same boat
           • to drive sb round the bend
           • to fly off the handle
           • to go to great lengths
           • to let things ride
           • to rock the boat
           • to swim against the tide
           • to take sb for a ride
           • to walk on air
           • wheeling and dealing
           Czekam na Wasze odpowiedzi!

           Wednesday, August 17, 2016

           Czy znasz te małe złośliwce?

           Założę się, że natknęliście się już nie raz na problem związany z poprawnym doborem przyimka...

           Te małe cholery naprawdę ciężko jest czasami ogarnąć. Przyimków w angielskim trochę jest i, żeby wyrażać się poprawnie, trzeba niestety ogarnąć wyrażenia z przyimkami w całości.

           Niżej zamieszczam kilka wyrażeń - ale bez przyimków. Przyimki znajdziecie na rysunku obok :)
           1. arrive ___ (a small place)
           2. arrive ___ (a town)
           3. ashamed ___
           4. ask ___ (but: ask sb a question)
           5. astonished ___
           6. attend ___
           7. (un)aware ___
           8. bad ___
           9. base ___
           10. beg ___           Czekam na Wasze odpowiedzi!

           Tuesday, August 16, 2016

           Which idiom would you use?

           Hello! Dzisiaj mam dla Was ambitne zadanie związane z idiomami.

           Otóż... którego z poniższych idiomów użył(a)byś, żeby powiedzieć "stracić nad sobą panowanie"?
           • to be in the same boat
           • to drive sb round the bend
           • to fly off the handle
           • to go to great lengths
           • to let things ride
           • to rock the boat
           • to swim against the tide
           • to take sb for a ride
           • to walk on air
           • wheeling and dealing
           Czekam na Wasze odpowiedzi!

           Monday, August 15, 2016

           Kilka zdań na temat zdań okolicznikowych skutku...

           SKUTEK - to słowo na dzisiaj :) Jak mówić o wynikach, skutkach po angielsku? Temat jest spory i wymagałby pewnie całkiem dłuuugaśnego posta, ale chciałbym skupić się dzisiaj na kilku ważnych zwrotach, które wykorzystujemy do tworzenia tzw. zdań okolicznikowych skutku, jakkolwiek śmiesznie to dla Was brzmi :)


           Jak powiedzielibyście następujące zdania?
           1. Heniek był tak wysoki, że uderzył czołem w futrynę.
           2. Monika jest tak pomocną osobą, że nigdy nikomu niczego nie odmawia.
           3. W muzeum Powstania Warszawskiego było tyle ludzi, że trudno było spokojnie zwiedzać.
           4. Jego samochód był zbyt ciężki, by zepchnąć go na pobocze.
           5. Jego walizka nie była wystarczająco mała, by wsadzić ją do bagażnika.
           Jak byc może zauważacie... w tych zdaniach mamy pewien system:

           Po stronie przyczyn chciałbym zwrócić Waszą uwagę na takie zwroty:

           • SO / SUCH A/AN
           • SO MANY, SO MUCH, SO FEW, SO LITTLE
           • TOO / NOT ENOUGH + TO
           Zwroty te służą do podawania przyczyny czegoś, co następuję po nich później w zdaniach. Zerknijmy na moje pięć przykładów raz jeszcze:           Heniek był tak wysoki, że uderzył czołem w futrynę.

           Heniek was SO TALL (that) he hit his forehead on the door frame.

           Do zapamiętania!

           SO występuje w połączeniu z przymiotnikami lub przysłówkami: SO TALL; potem następuje opcjonalnie słówko "że" (THAT), po którym dowiadujemy się o skutku danego faktu (that he hit his forehead on the door frame).

           Następny przykład:

           Monika jest tak pomocną osobą, że nigdy nikomu niczego nie odmawia.

           Monika is SUCH A helpful person (that) she never refuses anybody anything.

           Do zapamiętania!

           SUCH występuje w połączeniu z rzeczownikami (które mogą być opisane przymiotnikiem) oraz (jeśli to konieczne z przedimkiem A/AN): SUCH A helpful PERSON; potem następuje opcjonalnie słówko "że" (THAT), po którym dowiadujemy się o skutku danego faktu (that she never refuses...).

           Następny przykład:

           W muzeum Powstania Warszawskiego było tyle ludzi, że trudno było je zwiedzać.

           There were SO MANY people in the Warsaw Uprising Museum that it was difficult to visit it.

           Do zapamiętania!

           SO MANY/SO FEW występują w połączeniu z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej: SO MANY PEOPLE; potem następuje opcjonalnie słówko "że" (THAT), po którym dowiadujemy się o skutku danego faktu (that it was difficult to visit it).

           SO MUCH/SO LITTLE występują w połączeniu z rzeczownikami niepoliczalnymi, np. SO MUCH WATER; potem następuje opcjonalnie słówko "że" (THAT), po którym dowiadujemy się o skutku danego faktu (There was so much water that people had to leave their houses).

           Następny przykład:

           Jego samochód był zbyt ciężki, by zepchnąć go na pobocze.

           His car was TOO heavy to push it onto the hard shoulder.

           Do zapamiętania!

           TOO występuje w połączeniu z przymiotnikiem: TOO HEAVY; potem następuje zawsze słówko "by" (TO), po którym dowiadujemy się o skutku danego faktu (to put it onto the hard shoulder).

           Następny przykład:

           Jego walizka nie była wystarczająco mała, by wsadzić ją do bagażnika.

           His suitcase wasn't SMALL ENOUGH to put it into the boot.

           Do zapamiętania!

           NOT ENOUGH występuje w połączeniu z przymiotnikiem: WASN'T SMALL ENOUGH; potem następuje zawsze słówko "by" (TO), po którym dowiadujemy się o skutku danego faktu (to put it into the boot).

           Do you still have any questions?
           Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...